Logo_EU  Programmlogo

Divergrass

Das Projekt
Aktivitäten
Projekttreffen
Kontakte
Impressum
   Projekt
Aktivity

Projektová setkání
Kontakty
Impressum
     
Das Projekt Projekt
     
     
Nachhaltiges Management von Grünland-Biotopen zur Förderung der Artenvielfalt  Trvale udržitelný management travních porostů pro podporu biodiverzity 

Ziele des Projektes
   
Cíle projektu
  • Aufstellung eines Projektteams zur Lösung grenzübergreifender Probleme auf Naturschutzflächen
  • Erhalt der Biodiversität und der Naturraumeigenschaften
  • Feststellung der Ursachen für den Rückgang seltener und geschützter Pflanzenarten auf artenreichen Grünland-Biotopen
  • Entwicklung einheitlicher grenzübergreifender Richtlinien für das Management der geschützten Grünland-Biotope zum Erhalt bzw. zur Rückgewinnung der Biodiversität
  • Wissenstransfer zu allen Akteuren 
 
  • Založení projektového týmu pro řešení společné přeshraniční problematiky chráněných územíza
  • Zachování biologické rozmanitosti a vlastností krajiny jako přírodního dědictví
  • Zjistit důvody poklesu biologické rozmanitosti rostlin na druhově bohatých loukách a pastvinách
  • Vývoj jednotných, přeshraničních pokynů pro ochranu a obnovu biodiverzity chráněných travinných stanovišť
  • Předání vědomostí uživatelům
 

Betlem

 
Bewirtschaftung von Grasland zur Förderung der Artenvielfalt im Grenzgebiet Zittau–Liberec
 
 
Wiesen und Weiden — Vorstellung der unterschiedlichen Artengemeinschaften in der Grenzregion Zittau—Liberec
 
 
Daten
 
 
Projektlaufzeit
 

Termín projektu 
November 2016 - Oktober 2019   Listopad 2016 - Říjen 2019
 
 
Projektpartner
 

Partneři 
IHI Zittau Logo   Internationales Hochschulinstitut Zittau
VURV Logo   Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.
ČZU Logo   Česká zemědělská univerzita v Praze
 
 
 
 
 
  Barrierefreiheit